Team ontwikkeling

TeamontwikkelingTeamontwikkeling

Een groep mensen is niet vanzelf een team. Ook niet een groep die al jaren met elkaar samenwerkt. Het is mijn ervaring dat in een beperkt aantal bijeenkomsten elk team, mits goed begeleid, in staat om is om zelf vorm te geven aan een effectieve én plezierige samenwerking.

Het punt van ontwikkeling waarin een team instapt, is bepalend voor het traject. Dit is dan ook nooit standaard, maar altijd maatwerk. Eén van de modellen waar ik mee werk is die van sociaal psycholoog Bruce Tuckman. Het geeft inzicht in de stadia van teamontwikkeling, gezien vanuit de inzichten van de groepsdynamica. In 1.18 minuut geeft dit filmpje een goed beeld van deze theorie.

Zelfstandig Team

Een platte organisatie waarbij minder managementlagen nodig zijn en verantwoordelijkheid binnen de teams is belegd, kan een prima uitgangspunt zijn voor een organisatiestructuur. Alleen kom ik vaak het misverstand tegen dat hierbij geen leiding meer nodig is. Niets is minder waar!

Het proces naar zelfsturende teams en het borgen van deze zelfstandigheid vraagt juist om leiderschap.

Drie randvoorwaarden zijn dan essentieel:

  1. Visie, kaders en richtlijnen

Waar ruimte ontstaat om zelfstandig te werken, is het van groot belang dat helder is waar de organisatie naar toe wil. Wat is de visie en de strategie? En ruimte vraagt tevens om kaders. Waar liggen ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden?

Door deze zaken helder in te vullen en te bespreken, voorkomt u dat zelfsturing verzandt in ronddobberen zonder richting met als gevolg dat resultaten en motivatie sterk onder druk komen te staan.

  1. Leiderschapsstijl

Leiding geven aan een zelfstandig team vraagt om ontwikkeling van specifieke competenties.

Deze leider moet kunnen loslaten, delegeren en sturen op output. Het is belangrijk dat hij/zij werkt vanuit vertrouwen en goed in staat is tot het geven van feedback en het aanspreken op gemaakte afspraken.

  1. Team ontwikkelingCommunicatie

Waar zelfstandigheid belangrijk wordt, wordt afstemming essentieel. Om te voorkomen dat medewerkers en teams hun eigen gang gaan, is het goed dat afspraken worden gemaakt, getoetst, gecheckt, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit vraagt extra inspanning van alle betrokkenen. Daarnaast blijkt het in de praktijk vaak lastig om elkaar aan te spreken.

In zowel de ontwikkeling naar zelfstandige teams, als ook de ontwikkeling van leiders kan ik u ondersteunen met advies over de aanpak en met teamsessies of -workshops, teamcoaching, leiderschapstraining en -coaching.

“Vooruit is niet altijd rechtdoor.” 

Martin Bril