Persoonlijke coaching

Leiderschap, management en persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke coachingBehoefte om gehoord te worden, meer invloed aan te kunnen wenden, gemakkelijker te overtuigen, om te gaan met weerstand of een advies ook daadwerkelijk geaccepteerd te krijgen?

Hebt u het gevoel dat medewerkers of teams u veel energie kosten en dat het niet altijd lukt om mensen in de juiste richting te laten bewegen?

Dit zijn voorbeelden van de honderden vragen waarin ik coachees inmiddels heb mogen begeleiden.

Nieuwe inzichten leiden tot bewustwording van uw eigen overtuigingen en gedrag en de invloed die u hebt op uw persoonlijke situatie. Dit leidt tot alternatieve handelingsmogelijkheden. Met deze persoonlijke ontwikkeling komt u verder richting uw ambities en uw doel.

Werkwijze

Het eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Vervolgens onderzoeken we wat er speelt en wat u wilt bereiken. Dit vertalen we vervolgens naar concrete opbrengsten. Zo is het vanaf de start voor ons beiden helder waar we naar toe werken.

Een gemiddeld traject bestrijkt 5 sessies van ca. 1,5 uur met steeds een tussenperiode van 3-4 weken met huiswerkopdrachten .

Maar iedereen is uniek, elke vraag is anders en de aanpak dus altijd op maat.

Ook wat de locatie betreft, overleggen we; liefst bij u op kantoor, op locatie bij mij of juist op een andere inspirerende plek? Contacten hoeven niet altijd persoonlijk te zijn, ook telefonische ondersteuning of een online traject via Skype of Teams is mogelijk.

Bel (06-10534250) of mail gerust  voor een vrijblijvend eerste gesprek waarin ik uw vragen kan beantwoorden en mijn werkwijze kan toelichten.

Ontwikkelen à la GROEIkwadraat

Ontwikkelen à la GROEIkwadraat

Werken in de boven- én onderstroom

AfbeeldingDe kunst van effectief ontwikkelen zit in de combinatie van onder- en bovenstroom. Het ontwikkelen van een leuke training is niet zo moeilijk. Of de inzichten en vaardigheden ook beklijven, daar is meer voor nodig. Om dit duidelijk te maken werk ik graag met de inzichten uit de bekende IJsberg van McClelland.

Het maakt namelijk een groot verschil of u een ontwikkelvraag hebt in de bovenstroom op zichtbaar gedragsniveau (bijvoorbeeld het onder de knie krijgen van bepaalde gesprekstechnieken) of in de onzichtbare onderstroom (bijvoorbeeld klantgerichter handelen of bepaalde weerstanden opheffen). Door de ontwikkelvraag op het juiste niveau te plaatsen, leidt de aanpak ervan naar het gewenste resultaat.

Positieve Psychologie

Uit mijn jarenlange ervaring weet ik dat er meestal meer potentieel in organisaties aanwezig dan dat er gezien en opgemerkt wordt. Vanuit de inzichten vanuit de positieve psychologie werk ik dan ook graag met dat wat er al wél is. Niet elke ontwikkeling vraagt om het leren van nieuwe zaken. Soms is het voldoende als accenten anders gelegd worden, is er kennis en ervaring aanwezig waar weinig gebruik van wordt gemaakt of zijn er in bepaalde organisatieonderdelen al antwoorden op cruciale ontwikkelvragen gevonden.

Niet het verleden maar de toekomst is altijd het uitgangspunt. We praten dus over ambities en niet over het oplossen van problemen. Dit geeft een positieve mindset, positief taalgebruik en een positieve ontwikkelenergie.

Daarmee voorkomt u dat de motivatie gelijk verdwijnt bij het horen over “weer een verandering” of “moeten ontwikkelen”. Het gevolg is dat mensen zich gehoord voelen. Ze zijn daardoor ook betrokken en verantwoordelijk. Én het resultaat wordt sneller bereikt.

“Wanneer we een situatie niet langer kunnen veranderen, worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen.” 

Viktor Frankl