Mijn aanpak

De 4 redenen om te kiezen voor GROEIkwadraat

 1. Beweging naar resultaat
 2. Professioneel maatwerk
 3. Positief
 4. Integer en transparant

 

1. Beweging naar resultaat

Als u me inschakelt, heeft u een ambitie naar verandering en ontwikkeling van uzelf, uw team of uw organisatie. Bij de start van de samenwerking leggen we concrete doelen vast. Mijn inzet zal altijd leiden tot meer effectiviteit, betere resultaten en meer werkplezier.

2. Professioneel maatwerk

Ik breng een rugzak vol theorieën, inzichten en methodieken mee. Een aanpak is nooit standaard. Dat kan ook niet. Elke organisatie, team of individu is namelijk uniek. Bij voorkeur zoek ik samen naar datgene dat bij uw specifieke situatie past.

Wél is een typerend GROEIkwadraat-DNA altijd herkenbaar.

De 5 veranderfasen van Satir

Ontwikkelen en veranderen volgens Satir

Om één en ander te illustreren maak ik graag gebruik van het procesmodel van Satir dat mensen ondersteunt in het omgaan met verandering en ontwikkeling. Elk van de 5 fasen die Satir onderscheidt, wordt gekenmerkt door andere gevoelens, denken, prestatie en lichamelijke gesteldheid. Dit vraagt dus ook om een andere begeleiding en aansturing. Bij elke verandering worden in principe alle fasen doorlopen, echter de mate waarin deze zich manifesteren is afhankelijk van de persoon, het team of de organisatie.

Inmiddels heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met dit model en de effecten die iedere fase met zich meebrengt. Hierdoor kan ik mensen, teams en organisaties adequaat door ontwikkelingen begeleiden.

Herken je automatische piloot

Herken je automatische piloot

Met enige regelmaat als de situatie daarom vraagt, werk ik met Spiral Drives.

Deze methode is gebaseerd op onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Clare W. Graves en zijn theorie Spiral Dynamics. Het richt zich op drijfveren. Deze worden met behulp van kleuren concreet zichtbaar gemaakt in een drijfverenDNA.

Met behulp van Spiral Drives kan ik op een eenvoudige en snelle wijze laten zien wat mensen, teams en organisaties beweegt. Hiermee kunt u allerhande situaties doorgronden, knelpunten oplossen en zeer effectief werken aan de verdere ontwikkeling van uzelf, uw team en/of uw organisatie. Uitgebreide informatie vindt u hier.

Met GROEIkwadraat ben ik gecertificeerd partner van Spiral Drives.

Ontwikkelen à la GROEIkwadraat

Ontwikkelen à la GROEIkwadraat

Werken in de boven- én onderstroom

AfbeeldingDe kunst van effectief ontwikkelen zit in de combinatie van onder- en bovenstroom. Het ontwikkelen van een leuke training is niet zo moeilijk. Of de inzichten en vaardigheden ook beklijven, daar is meer voor nodig. Om dit duidelijk te maken werk ik graag met de inzichten uit de bekende IJsberg van McClelland.

Het maakt namelijk een groot verschil of u een ontwikkelvraag hebt in de bovenstroom op zichtbaar gedragsniveau (bijvoorbeeld het onder de knie krijgen van bepaalde gesprekstechnieken) of in de onzichtbare onderstroom (bijvoorbeeld klantgerichter handelen of bepaalde weerstanden opheffen). Door de ontwikkelvraag op het juiste niveau te plaatsen, leidt de aanpak ervan naar het gewenste resultaat.

Positieve Psychologie

Uit mijn jarenlange ervaring weet ik dat er meestal meer potentieel in organisaties aanwezig dan dat er gezien en opgemerkt wordt. Vanuit de inzichten vanuit de positieve psychologie werk ik dan ook graag met dat wat er al wél is. Niet elke ontwikkeling vraagt om het leren van nieuwe zaken. Soms is het voldoende als accenten anders gelegd worden, is er kennis en ervaring aanwezig waar weinig gebruik van wordt gemaakt of zijn er in bepaalde organisatieonderdelen al antwoorden op cruciale ontwikkelvragen gevonden.

Niet het verleden maar de toekomst is altijd het uitgangspunt. We praten dus over ambities en niet over het oplossen van problemen. Dit geeft een positieve mindset, positief taalgebruik en een positieve ontwikkelenergie.

Daarmee voorkomt u dat de motivatie gelijk verdwijnt bij het horen over “weer een verandering” of “moeten ontwikkelen”. Het gevolg is dat mensen zich gehoord voelen. Ze zijn daardoor ook betrokken en verantwoordelijk. Én het resultaat wordt sneller bereikt.

3. Positief

Van nature ben ik een rasoptimist die altijd kansen en oplossingen ziet. Ik maak dan ook graag  gebruik van de inzichten uit de Positieve Psychologie en werk vanuit theorieën als Appreciative Inquiry, Positive Deviance en de Oplossingsgerichte methode. Dit betekent dat ik liever beperkt stil sta bij problemen of de oorzaken ervan maar juist vooruit kijk. Wat zijn uw ambities? Welke kwaliteiten en talenten zijn reeds in de organisatie of bij u aanwezig en hoe kun je die optimaal benutten?

Eerlijk is eerlijk; ontwikkelen en veranderen is echt niet alleen maar “hallelujah”, maar met een waarderende en positieve insteek wordt het wel zo leuk mogelijk. En waar met passie en plezier wordt gewerkt, worden ook resultaten geboekt!

4. Integer en transparant

Graag lever ik kwaliteit, zekerheid en vertrouwen. Afspraken leggen we vooraf vast en evalueren we regelmatig. Daarnaast geven ervaringen van mijn klanten duidelijk aan dat zij transparantie en integriteit als belangrijke kwaliteiten van mij zien.

  • Ik ben aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches) en de EMCC (European Mentoring & Coaching Council).
  • Bij mijn coachingswerkzaamheden werk ik volgens de Internationale Ethische Code van de NOBCO.
  • Ik ben gecertificeerd partner van Spiral Drives. Dit betekent dat ik zowel op organisatie-, team- en individueel niveau met deze methodiek mag en kan werken.
  • En zijn voor alle diensten van GROEIkwadraat deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  • Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor onze Privacyverklaring 

“The secret of change is to focus all your energy, not on fighting the old, but on building the new” 

Socrates