Gespreksleider

Gespreksleider

Gespreksleider

Regelmatig ben ik gespreksleider bij discussies, debatten of ronde-tafel-gesprekken. Intern in organisaties of extern met een divers gezelschap van ondernemers, managers, wetenschappers, politici en studenten.

Vooraf denk ik mee over ideale groepssamenstelling, groepsgrootte, locatie, omgang met pers en fotografen.

Natuurlijk is de voorbereiding op de inhoud erg belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is de aandacht voor de onderstroom. Als deelnemers zich veilig en gerespecteerd voelen, zijn ze in staat hun mening en hun expertise duidelijk te communiceren en een zinvolle bijdrage te leveren.

Al deze zaken, gecombineerd met een gezonde dosis humor, dragen bij aan een interessant en levendig gesprek waarin iedere deelnemer zich comfortabel voelt en de diversiteit aan meningen en ideeën gehoord wordt.

Mijn kennis en expertise zet ik graag in voor een grondige voorbereiding en succesvolle uitvoering waarbij uw doelstellingen voor het gesprek ook worden behaald.

Bemiddeling

Ook treed ik op als gespreksleider daar waar de communicatie stroef verloopt of gevoeligheden een goed gesprek onmogelijk maken. Dit doe ik respectvol, zonder oordeel en door goed te luisteren.

We bepalen met elkaar wat een haalbaar streven is en zorgen ervoor dat negatieve emoties en frustraties worden vervangen door een goede basis om de samenwerking op een positieve manier verder vorm te geven. Hierbij benutten we de persoonlijke inzichten van de gesprekspartners. En natuurlijk beschik ik over diverse methodes voor communicatie en conflicthantering uit mijn volle rugzak met professionele bagage.

Ontwikkelen à la GROEIkwadraat

Ontwikkelen à la GROEIkwadraat

Werken in de boven- én onderstroom

AfbeeldingDe kunst van effectief ontwikkelen zit in de combinatie van onder- en bovenstroom. Het ontwikkelen van een leuke training is niet zo moeilijk. Of de inzichten en vaardigheden ook beklijven, daar is meer voor nodig. Om dit duidelijk te maken werk ik graag met de inzichten uit de bekende IJsberg van McClelland.

Het maakt namelijk een groot verschil of u een ontwikkelvraag hebt in de bovenstroom op zichtbaar gedragsniveau (bijvoorbeeld het onder de knie krijgen van bepaalde gesprekstechnieken) of in de onzichtbare onderstroom (bijvoorbeeld klantgerichter handelen of bepaalde weerstanden opheffen). Door de ontwikkelvraag op het juiste niveau te plaatsen, leidt de aanpak ervan naar het gewenste resultaat.

Positieve Psychologie

Uit mijn jarenlange ervaring weet ik dat er meestal meer potentieel in organisaties aanwezig dan dat er gezien en opgemerkt wordt. Vanuit de inzichten vanuit de positieve psychologie werk ik dan ook graag met dat wat er al wél is. Niet elke ontwikkeling vraagt om het leren van nieuwe zaken. Soms is het voldoende als accenten anders gelegd worden, is er kennis en ervaring aanwezig waar weinig gebruik van wordt gemaakt of zijn er in bepaalde organisatieonderdelen al antwoorden op cruciale ontwikkelvragen gevonden.

Niet het verleden maar de toekomst is altijd het uitgangspunt. We praten dus over ambities en niet over het oplossen van problemen. Dit geeft een positieve mindset, positief taalgebruik en een positieve ontwikkelenergie.

Daarmee voorkomt u dat de motivatie gelijk verdwijnt bij het horen over “weer een verandering” of “moeten ontwikkelen”. Het gevolg is dat mensen zich gehoord voelen. Ze zijn daardoor ook betrokken en verantwoordelijk. Én het resultaat wordt sneller bereikt.

“De vraag is niet waarnaar je kijkt, maar wat je ziet.”

Henry David Thoreau