Diensten

Maak kennis met Groeikwadraat

Diensten

Organisatieadvies

Wat is de missie en visie van uw organisatie en welke doelen streeft u na? Welke ontwikkeling van de mensen is nodig om deze te realiseren?

Teamontwikkeling

Het punt van ontwikkeling waarin een team instapt, is bepalend voor het traject. Dit is dan ook nooit standaard, maar altijd maatwerk. 

Persoonlijke coaching

Behoefte om gehoord te worden, meer invloed aan te kunnen wenden, gemakkelijker te overtuigen, om te gaan met weerstand of een advies ook daadwerkelijk geaccepteerd te krijgen?

Gespreksleider

Regelmatig ben ik gespreksleider bij discussies, debatten of ronde-tafel-gesprekken intern in organisaties of extern met  ondernemers, managers, wetenschappers, politici en studenten.